• test

Oferta

Oferta skierowana jest do osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Również dla osób słabosłyszących.

W gabinecie można uzyskać pomoc w przypadku:

 • odczuwania nadmiernego stresu i przeciążenia
 • doświadczenia kryzysu życiowego
 • zaburzeń nerwicowych
 • stanów lękowych
 • stanów depresyjnych
 • poczucia samotności, izolacji, niezadowolenia z jakości życia
 • trudnościach w relacjach z bliskimi, w związkach partnerskich i w rodzinie
 • problemów okresu dorastania czy starości
 • trudności wychowawczych z dzieckiem
 • uzależnienia od substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków, papierosów)lub przejawów mogących prowadzić do uzależnień
 • pozostawania w związku z osobą uzależnioną – problem współuzależnienia
 • problemów wynikających z syndromu Dorosłego Dziecka Alkoholika
 • przejawów zachowań kompulsywnych (hazard, gry komputerowe, internet, zaburzeń odżywiania itp.).

Proponowane formy pomocy to:

 • Badanie psychologiczne – jest to ocena funkcjonowania osoby badanej (intelektualnego, poznawczego, cech osobowych). Badanie zakończone jest wydaniem opinii psychologicznej.
 • Psychoterapia indywidualna, małżeńska (par), rodzinna (grupowa) – jest to rozmowa pomiędzy terapeutą a Klientem w trakcie której dąży się do określenie zakresu problemu osoby zgłaszającej się oraz rodzaju zmiany, którą ta osoba chciałaby uzyskać. Czasami przebieg rozmowy pozwala ustalić inne cele dalszej współpracy. Trwanie terapii jest uzależnione od potrzeb klienta. Każda osoba jest wyjątkowa i ma własne wyjątkowe problemy, więc nie da się z góry założyć ile terapia będzie trwała. Moim założeniem jest pomóc danej osobie w jak najkrótszym korzystnym dla niej czasie. Zazwyczaj sesja indywidualna trwa około godziny. Częstotliwość spotkań jest dostosowywana do klienta, mogą być to sesje regularne, ale również spotkania nieregularne.
 • Poradnictwo – są to konsultacje skierowane do osób, które w danym momencie przeżywają kryzys i potrzebują doraźnego wsparcia. Służą Klientowi w lepszym poznaniu sytuacji, w której się znalazł, zrozumieniu przyczyn napotykanych trudności, jak również pomagają zidentyfikować możliwe rozwiązania.
 • Treningi rozwoju osobistego, warsztaty, szkolenia biznesowe – z zakresu nabywania i doskonalenia umiejętności psychospołecznych, m.in. z zakresu asertywności, komunikacji czy radzenia sobie ze stresem. Jest to oferta skierowana do firm, szkół, instytucji pomocy społecznej, szpitali, etc.

CENNIK

Rodzaj terapii Czas trwania Cena
Terapia indywidualna 60 min 100 zł
Terapia małżeńska/par/rodzinna 60 – 90 min 120 zł
Terapia uzależnień 60 min 100 zł

 

Rodzaj terapii Online Czas trwania Cena
Wymiana 3 e-maili z terapeutą 3 email 70 zł
Wymiana 5 e-maili z terapeutą 5 emaili 100,00 zł
Wymiana 10 e-maili z terapeutą 10 emaili 150,00 zł
Rozmowa przez Skype 60 min 100,00 zł
Pakiet 3 rozmów przez Skype 3 x 60 min 270,00 zł
Pakiet 5 rozmów przez Skype 5 x 60 min 450,00 zł
Treningi/warsztaty/szkolenia biznesowe
Cena do ustalenia