• test

O mnie

Jestem psychologiem oraz terapeutą pracującym w nurcie terapii systemowej, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, trenerem umiejętności psychospołecznych.

Od 2007 roku prowadzę praktykę w ramach własnego gabinetu psychologicznego. W obszarze pomocy psychologiczno-terapeutycznej pracuję od 2003 roku.

Psycholog

Ukończyłam psychologie na Uniwersytecie Łódzkim oraz studia podyplomowe w zakresie Psychologii Transportu w Wydziale Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim.

Doświadczenie kliniczne w obszarze diagnostycznym i terapeutycznym poszerzam w obecnym miejscu pracy tj. Wojewódzkim Zakładzie Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce oraz Poradni Zdrowia Psychicznego w Kaliszu.

Dotychczasowa aktywność zawodowa umożliwiła mi zdobycie licznych doświadczeń w różnych obszarach pracy terapeutycznej m. in. w Poradnia Zdrowia Psychicznego w Kaliszu, Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie, w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie, podczas wieloletniej pracy w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Kaliszu, Ośrodku PCK – Schronisku dla kobiet bezdomnych Oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – Środowiskowym Domu Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim czy w placówkach edukacyjnych na terenie województwa wielkopolskiego.

 

Psychoterapeuta

Obecnie kontynuuję zaawansowane szkolenie w zakresie terapii systemowej w ramach WTTS w Poznaniu, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, gdzie również systematycznie poddaje swoją pracę superwizji.

Terapia systemowa

Wcześniej zdobywałam doświadczenia w innych nurtach terapeutycznych. Ukończyłam szkolenie certyfikujące „NLP – praktyk” w Ośrodku Neurolingwistycznego Programowania w Łodzi, szkolenie z Psychoterapii i Poradnictwa w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie, Szkolenie w przedmiocie uzależnień w nurcie poznawczo -behawioralnym w Warszawie.

Specjalista terapii uzależnień

Ukończyłam Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień dla specjalistów psychoterapii w Centrum Szkoleń i Psychoedukacji Instytutu Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie. Uzyskanie certyfikatu Specjalisty Psychoterapii Uzależnień NR 569, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zakresie samodzielnego prowadzenia psychoterapii uzależnień uzyskałam w 2007 roku.

Wyróżnieniem była asystentura wykładowcy w ramach Studium Terapii Uzależnień. Obecnie jestem biegłą sądową w przedmiocie uzależnień przy Sadzie Okręgowym w Kaliszu.

Trener

Jestem trenerem umiejętności psychospołecznych – ukończyłam Szkołę Treningu Edukacji psychospołecznej w Centrum szkoleń i Psychoedukacji Instytutu Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie.

Dotychczas prowadziłam warsztaty, szkolenia i treningi umiejętności psychospołecznych na zlecenie Biura Karier Zawodowych Wydział Zarządzania UŁ w Łodzi, Biura Karier „Profil” UŁ w Łodzi, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu, Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Kaliszu, Centrum Kształcenia „Edukator” w Kaliszu, Firmy Meritum – Doradztwo i Zarządzanie w Łodzi, Izb pielęgniarskich, Firmy Art- Med Urzędu Miejskiego czy Centrum Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu.

Dodatkowe szkolenia

Warsztat „Diagnoza i pierwsza interwencja w przypadkach przemocy seksualnej wobec dzieci” w Poznaniu.

Kurs 3 stopniowy z języka migowego dla nauczycieli, Polski Związek Głuchych, Łódź.

Zajęcia warsztatowo-wykładowe dotyczące Polskiego Języka Migowego (PJM), Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa.

 

Na bieżąco biorę udział w organizowanych konferencjach naukowych celem uaktualniania posiadanej wiedzy.

 

Jestem członkiem:

  • Członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP)
  • Członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej(WTTS)
  • Członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień (PTPU)
  • Biegłą sądową w przedmiocie uzależnień przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu
  • Orzecznikiem ds. niepełnosprawności w Kaliszu